Toddlers need your help urgently, right now!

Toddlers need your help. Preschool is a vital phase in a child’s educational career as skills acquired at this educational level helps to prepare a child for formal education. The pandemic has had a devastating impact on this sector and the consequences of this neglect may prove to be dire for this entire generation of children.

Parents and guardians have lost their jobs and are unable to pay school fees for this vital phase of a child’s development. School fees at the Johanna Malan Early Childhood Development Centre (ECDC) is R 11 000 p.a / R 1 100 p.m.

You can ensure that one child will have a successful educational career!

In last year, the early childhood development sector was neglected. Little was said about the effects the pandemic has had on pre-school children. The Johanna Malan Early Childhood Development Centre (JMECDC) has seen a significant decline in the number of little ones registered at the centre since it opened its doors in January. The centre has had financial challenges in the past but with fewer pupils and more parents and guardians losing their jobs, the situation is getting worse.

“Financially, things are not looking good. We have fewer pupils for purposes of social distancing and because parents are still unable to pay the monthly school fees,” says Betsie Momsen, Principal at the Johanna Malan ECDC.

During stricter lockdown levels, the centre was able to keep its little ones stimulated with different activity packages they could do at home. This meant the children’s development and academic progress could continue. It is sad to witness those same children, who have great potential, not being able to come back this year simply because their parents cannot afford it.

Should you be able to fund a child’s school fees in full or in part, please contact us on: info@abrahamkriel.org / 011 839 3058.

A monthly contribution of:-

  • R275 will pay for a toddler’s schooling for one week every month
  • R1 100 will pay for a toddler’s schooling for a month

A single contribution of

  • R11 00 will pay a toddler’s schooling for a year.

Every contribution will give a child a chance of a successful educational career.

Kleuters het u hulp nou dringend nodig!

Kleuters het u hulp nodig. Voorskoolse ontwikkeling is ‘n uiters belangrike fase van enige kind se opvoedkundige loopbaan en berei hulle voor vir formele opvoeding. Die pandemie het ‘n baie negatiewe uitwerking gehad op die sektor en die gevolge van die verwaarlosing mag baie negatief inwerk op die ganse generasie van kinders.

Ouers en voogde het hulle werk verloor kan nie meer vir die noodsaaklike fase van hulle kinders se ontwikkeling betaal nie. Skoolfooie by Johanna Malan Vroeë-Kinderontwikkelingsentrum is R11 000 per jaar/R1 100 per maand.

U kan een kind help om ‘n suksesvolle skoolloopaan te hê!

In die afgelope jaar is voorskoolse ontwikkeling van kleuters erg verwaarloos. Daar is min gesê oor die impak wat die pandemie op die ontwikkeling van baie jong kinders gehad het nie.

Johanna Malan Vroeë-Kinderontwikkelingsentrum moes toekyk hoe die getal registrasies van voorskoolse kinders afneem sedert hulle in Januarie weer kon heropen. Die sentrum het reeds in die verlede gesukkel om die mas op te kom, maar met minder leerders en ouers en voogde wat hulle werk verloor en nie die fooie kan bybring nie, raak die situasie veel erger

Tydens die strenger grendeltyd het die sentrum die kleintjies gestimuleer gehou deur ‘n verskeidenheid van aktiwiteitspakkies wat hulle tuis kon besig hou. Dit het beteken dat die kinders se ontwikkeling nie agterweë gebly het nie. Dis hartseer om toe te sien hoe dié kinders, met soveel potensiaal, die jaar nie in staat is om terug skool toe te kom nie omdat hulle ouers dit bloot nie kan bekostig nie. “Die kinders wil bitter graag terugkom en hulle ouers is desperaat om hulle skool toe te stuur, maat ons het nie eers genoeg geld vir die kinders wat reeds ingeskryf is nie,” voeg Betsie by.

Sou u die skoolfooie van een kind ten volle of gedeeltelik kon befonds, kontak asb. die bemarkingsafdeling by: info@abrahamkriel.org / 011 839 3058.

‘n Maandelikse bydrae van:-

  • R275 sal aan een kleintjie voorskoolse opleiding gee vir een week van elke maand
  • R1 100 sal betaal vir ‘n kleuter se skool vir ‘n maand

En ‘n enkelbedrag van

  • R11 00 sal verseker dat ‘n kleuter vir ‘n jaar kan skoolgaan.

Elke bydrae sal vir ‘n kind ‘n beter kans op sukses in sy/haar skoolloopbaan verseker.

Share This Page