The brightest light shines in the darkness

When there is not a cloud in sight and especially on a moonless night, one sees the firmament at its best – think of a night in the Karoo. The darker it is, the brighter the stars shine. It is an astounding sight.

In South Africa and indeed across the world there seems to be a spirit of darkness. A light shining in darkness can therefore be seen from far. YOU and all our donors shine as brightly, with the result that our children and youth can sparkle.

Our lights are lit by the hearty laugh of a child and their frisky playfulness. When our youth are optimistic and enthusiastic about their lives they shine and we can reflect that light. These are GREAT miracles and I am pleased to share some of their stories with you in the newsletter… it is but a taste of the many unique stories of children’s lives. Thanks to the love of people, donors and volunteers, the dark world of pain, deprivation and loss is being transformed into a new world of safety, loving care and peace.

The heavens, stars and planets have given us direction for millennia. Our friends, donors, volunteers, staff members and Board provide peace of mind and direction. You make it possible for our children and youth to realise their hope and dreams and to strive for a better future.

THANK YOU SO MUCH TO EVERYONE THAT CONTRIBUTES FROM LOVING HEARTS!

I pray that all of us will enjoy a beautiful Christmas and that 2020 will shine brightly.

Koos du Plessis says it best with these words:

“Skenk ons ‘n helder SomerKersfees

In hierdie land, o Heer.”

PAUL MOMSEN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Die helderste lig skyn in die donkerte

Op wolklose aande en veral tydens donkermaan, sien mens die uitspansel op sy beste – dink aan ‘n Karoo nag.  Hoe donkerder, hoe helderder skyn die sterre.  Dit is ‘n asemrowende gesig.

In Suid-Afrika en weliswaar regoor die wêreld, is daar ‘n gees van donkerte.  ‘n Lig wat skyn is dus oral sigbaar.  U en ons ander donateurs skyn helder en die gevolg is kinders en jongmense wat skitter.

Ons lig skyn helder wanneer ‘n kind skaterlag en rond huppel.  Daar is ‘n glans wanneer jongmense optimisties en entoesiasties raak oor hul lewe.  Laasgenoemde is GROOT wonderwerke en ons deel graag ‘n paar stories in die nuusbrief … en dít is maar net ‘n smakie van kinders se unieke stories.  Danksy die liefde van mense, donateurs en vrywilligers, word die donker wêreld van pyn, ontbering en verlies omskep in ‘n nuwe wêreld van veiligheid, versorging en vrede.

Die uitspansel, die planete en sterre is eeue lank die rigtingwysers.  Ons vriende, donateurs, vrywilligers, personeel en direksie met jul konstante teenwoordigheid, is ons rigtingwysers.  Dit is u wat dit moontlik maak vir ons kinders en jongmense om hulle hoop en drome ‘n werklikheid te maak en na ‘n beter toekoms te streef.

BAIE DANKIE AAN ELKEEN VAN U WAT UIT DIE HART UIT BYDRA!

Ek bid vir ons almal ‘n pragtige Kersfees toe en wens dat 2020 helder sal skyn, maar die woorde van Koos du Plessis, sê dit die beste:

“Skenk ons ‘n helder SomerKersfees

In hierdie land, o Heer.”

PAUL MOMSEN

UITVOERENDE HOOF

Share This Page