From the desk of Paul Momsen

Dear Friends

I trust you are well where you receive this message.

The school holidays in March marks the end of the financial year for AKB. Although we will most likely end the year with a moderate loss, our Lord blessed us on countless occasions with the support of our donors and friends.

Of course, this year has been influenced significantly by the Covid19 pandemic. I am eternally grateful that relatively few of our beneficiaries and colleagues fell seriously ill. I am also grateful to everyone that got vaccinated, contributing enormously to our ability to operate relatively normally.

We are all currently very aware of the devastating effect of the war in the Ukraine. Thousands of people, including children are being wounded, maimed, killed and displaced. We can only pray for an end of this unethical war driven by people with no regard for ordinary people.

I would like to congratulate Kuphela Baduza, Morgan Mahala and Ernesta Teessen on their promotions that came into effect on 1 April 2022. As new leaders at Maria Kloppers, Emdeni Skills Centre and the Marketing Department. I pray that you will support them enthusiastically in their new roles.

Thank you for reading this message. I trust that somewhere in here, you find something that will inspire you to live and work with gratitude and purpose.

Greetings,

Paul Momsen

Van die lessenaar van Paul Momsen

Liewe Vriende

Ek vertrou dat dit goed gaan met jou, daar waar jy hierdie boodskap ontvang.

Die skoolvakansie in Maart is die einde van die finansiële jaar vir AKB. Alhoewel ons heel waarskynlik die jaar met ‘n matige verlies gaan afsluit, het ons Here ons by ontelbare geleenthede geseën met die ondersteuning van ons skenkers en vriende.

Natuurlik is hierdie jaar aansienlik beïnvloed deur die Covid19-pandemie. Ek is ewig dankbaar dat relatief min van ons begunstigdes en kollegas ernstig siek geword het. Ek is ook dankbaar vir almal wat ingeënt is, wat geweldig bygedra het tot ons vermoë om relatief normaal te funksioneer.

Ons is almal tans deeglik bewus van die verwoestende effek van die oorlog in die Oekraïne. Duisende mense, insluitend kinders, word gewond, vermink, vermoor en ontheem. Ons kan net bid vir ‘n einde van hierdie onetiese oorlog wat gedryf word deur mense met geen agting vir gewone mense nie.

Ek wil graag vir Kuphela Baduza, Morgan Mahala en Ernesta Teessen gelukwens met hul promosies wat op 1 April 2022 in werking getree het. As nuwe leiers by Maria Kloppers, Emdeni Vaardigheidsentrum en die Bemarkingsafdeling.

Dankie dat jy hierdie boodskap gelees het. Ek vertrou dat jy iewers hier iets sal vind wat jou sal inspireer om met dankbaarheid en doelgerig te leef en werk.

Groete,

Paul Momsen

Share This Page